Peers logo

Menu

Er eleverne ”the missing link” i kompetenceudvikling?

Skrevet af: David Garde-Tschertok

“Hvordan elevdeltagelse kan bidrage til at udvikle og skærpe kurser og workshops, så de i mindre grad er redskabsorienterede og i højere grad bliver kreative, har sans for de relationelle elementer i undervisningen og udfordrer lærerens egen rolle og praksis.”