Peers logo

Menu

Om Peers

Peers er et netværk for alle, der arbejder for at fremme en kreativ, motiverende og engagerende skoledag for elever i Danmark. Vores særlige kendetegn er, at vi som fagprofessionelle har mod på at inddrage eleverne i den didaktiske og pædagogiske udvikling – Eleverne er også vores peers! I Peers (peer – to – peer) mødes man med ligesindede og indgår i et fællesskab for at skabe værdi for hinanden gennem konkrete aktiviteter.

Velkommen til uanset om du er optaget af kreative læringsprocesser, innovation, projektarbejde, Maker Spaces, elevdemokrati, teknologiforståelse, Playfull Learning eller noget helt andet…

Ledelsen af Peers varetages af Høje Taastrup, Billund og Aalborg kommuner.
Peers er støttet af LEGO Fonden.

Vision

At alle skoler i Danmark formår at udvikle undervisning og læring, så alle elever bliver mere motiveret og engageret i egne og fælles læreprocesser. Dette via legende, kreative og skabende tilgange som udvikler elevernes handlingspotentiale og transformative kompetencer.

Peers er støttet af LEGO Fonden

Om LEGO Fonden

LEGO Fondens mål er at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden – en mission som deles med LEGO Koncernen. LEGO Fonden ønsker at skabe en fremtid, hvor læring gennem leg hjælper børn til at være kreative, engagerede og at kunne lære hele livet igennem. LEGO Fondens arbejde handler om at sætte fokus på legens vigtighed for børns udvikling og gentænke rammerne for læring. I samarbejde med førende eksperter, indflydelsesrige aktører, undervisere og forældre vil LEGO Fonden udstyre, inspirere og aktivere forkæmpere for leg. www.learningthroughplay.com 

About the LEGO Foundation

The LEGO Foundation shares the mission of the LEGO Group: to inspire and develop the builders of tomorrow. The Foundation is dedicated to building a future in which learning through play empowers children to become creative, engaged, lifelong learners. Its work is about re-defining play and re-imagining learning. In collaboration with thought leaders, influencers, educators, and parents the LEGO Foundation aims to equip, inspire and activate champions for play. www.learningthroughplay.com 

“Uddannelse er ikke længere kun et spørgsmål om at undervise børn og unge; det er vigtigere at hjælpe dem med til at udvikle et kompas og et tilhørende sæt af navigationsinstrumenter, så de kan finde deres egen vej frem i en verden, der bliver mere og mere kompleks, foranderlig og uforudsigelig.”

Historie

Peers bygger på erfaringer og netværk opnået via CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers). Et initiativ drevet af Børne og Undervisningsministeriet v. Styrelsen for It og Læring (STIL) (2015-2020). Høje Taastrup Kommune overtog i 2020 ejerskabet til CRAFT med afsæt i STILs ønske om, at kommuner og skoler fortsat kunne anvende materialer mv., som er udarbejde af STIL, til at understøtte praksis.

Høje Taastrup Kommune har på denne baggrund, i samarbejde med LEGO FONDEN, etableret Peers. Et nyt netværk, der løfter en bredere dagsorden, og fortsat ønsker at understøtte skoler og kommuner

Om CRAFT

CRAFT var et landsdækkende og nordisk initiativ, der i årene 2016 – 2021 blev opbygget med henblik på at understøtte kommuner med at kapacitetsopbygge skolers hverdagspraksis i arbejdet med projekter, hvor samarbejde, innovation, problemløsning og brug af it i var omdrejningspunktet. CRAFT var centreret omkring de fire elevpositioner fra temaet IT og medier i fælles mål, det tværgående tema ”innovation og entreprenørskab” og det 21. århundredes kompetencer. CRAFT bestod af en række netværksaktiviteter, elevcases, materialer og DM i digitale skills.