Peers logo

Menu

Netværk

I Peers kan man som netværksdeltager være med på forskellige måder og med forskellige ambitionsniveauer.

  • Der er mulighed for dialog og videndeling med andre fagprofessionelle gennem Facebook-gruppen og netværksmøder.
  • Mulighed for mikroafprøvninger af forløb og didaktiske værktøjer sammen med elever i form af One Day Challenges. Her kan man med lidt held gennemføre en didaktisk afprøvning med sine elever på een dag gennem et mix af webinar og fysiske klasserumsaktiviteter.
  • Elevfestivaler hvor børn videndeler god praksis fra undervisningen. Peers understøtter dels netværksdeltagerne i at lave lokale videndelingsfestivaler for elever. Dels afholder  Peers sammen med bl.a. Fonden for Entreprenørskab og Danske Skoleelever en national læringsfestival for elever, hvor elevrepræsentanter fra de lokale events kan vise deres forløb frem og videndele med børn fra andre kommuner. Ligeledes kan voksne fagprofessionelle suge til sig fra elevprojekterne og netværke med hinanden.
Peers er i en tidlig fase som netværk og aktivitetstilbuddene udvikler sig og bliver skarpere efterhånden som vi bliver klogere.
 
Har du lyst til at være med kan det gøres på under 1 minut ved at melde sig til her: