Peers logo

Menu

Fra arkivet: Motiverende elevcases fra CRAFT

I Peers går vi i den grad ind for genbrug – eller upcycling, som det hedder i den fine udgave. Derfor har vi taget noget af det bedste fra det hedgange CRAFT netværk og bringer i en række blogindlæg her på Peers hjemesiden, så det ikke går i glemmebogen. CRAFT var et netværk drevet af Styrelsen for IT og Læring og er en slags forfader til Peers.

Der var i CRAFT rigtig mange virksomhedscases som eleverne kunne arbejde med i en innovativ proces.  Det at stille en god case som er motiverende for eleverne, er noget af det vigtigste og sværeste i en innovativ proces – det er virkelig ikke for børn at lave cases til børn! En typisk fejl er, at man er lidt forelsket i casen set ud fra et voksenperspektiv og ikke rigtig rammer elevernes motivation. Jeg må som gammel embedsmand også bare konstatere at en iskiosk-ejer typisk er en langt mere interessant casestiller end fx en borgmester, en styrelse eller en minister. Herunder følger en række af de cases, som man i CRAFT regi har haft erfaring med passer godt ind ift. målgruppen af elever.

Micro:bit cases

Teknologivalg i en innovativ proces kan godt være en udfordring. Skal man give eleverne frit valg på alle hylder i det lokale makerspace når de skal lave en prototype, eller skal man for nemhedens skyld låse valget af værktøjer til et enkelt? I det ene tilfælde kan resultatet være uoverskuelighed og en høj grad af kompleksitet, i det andet tilfælde kan det låse elevernes proces for meget. Hvis eleverne fx kommer med en ide til en ny type skraldespand, de vil lave en protoype af og læreren har bestemt at man altså skal bruge blokprogrammering i Scratch, så harmonerer det ikke vildt godt. En måde at løse problemet med case og teknologivalg på, er at lave cases, der sandsynliggøre at en bestemt teknologi kan passe ind ift.  løsningsideen fra elevernes side. Derfor lavede CRAFT en række cases, der med ret stor sandsynlighed vil lykkes med en håndfuld micro:bits ved hånden. Disse cases er ret gennemførte og er næsten plug n’ play undervisningsforløb. Se fx forløbet Vi bevæger os – bevægelse i undervisningen eller lav spil, der fremmer fællesskabet i klassen.

Virksomhedscases der kan skabe motivation hos eleverne:

Det fede ved en virksomhedscase er, at det er meget tydeligt hvem der står bag ideen og man som elev dermed har et naturligt publikum for den innovative proces. Det kan være en meget motiverende faktor. Men omvendt er det ikke alle virksomhedscases, som er lige nemme at arbejde med for børn i grundskolen. Fx virksomheder, der arbejder med højt specialiserede produkter som fiberoptik eller kemikaliefremstilling, kan godt have lidt svært med at formulere motiverende elevcases. CRAFT netværket samlede gode cases op fra mange af de lokale events rundt omkring i kommunerne, for at demonstrere at der er masser af muligheder for at lave motiverende virksomhedscases for elever. Forbrugerrettede virksomhedscases er typisk nogle, der har nemt ved at motiverer eleverne. Et godt eksempel er Hanegal (dem med de økologiske spegepølser og meget andet godt), der gerne vil have input til at stå stærkere som brand overfor den yngre generation. Men det behøver ikke altid at være klassiske virksomheder der stiller cases, andre typer af organisationer kan også stille op med interessante problemstillinger. Fx Røde Kors butikkerne, der gerne vil lokke flere mennesker ned i deres genbrugsbutikker og skabe opmærksomhed på fordelene ved genbrug. Eller ”Pimp my Shelter” fra Fritidsgården i Silkeborg kommune, der gerne vil udforske hvordan børn kan interagere med livet omkring Fritidsgårdens shelters ved at bruge teknologi .

Social innovation

Endeligt er der typisk god energi og fremdrift i cases med social innovation, da det ganske enkelt er meget motiverende for elever at gøre noget godt for fx svage befolkningsgrupper i samfundet, lokalmiljøet eller skolegården. To sikre klassikere er cases med hjemløse eller madspild, som der har været rigtig mange præsentationer af på CRAFT events. Men også fx  udfordringen med at få gamere op af stolen og ud og bevæge sig har været noget eleverne syntes var meningsfyldt at arbejde med og det er jo også en case, hvor de har ret nemt ved at sætte sig i målgruppens sted!

Liste med links og overblik over alle CRAFT cases findes her