Peers logo

Menu

Trygge elever synes det er fedt at blive inddraget

Skrevet af: David Garde-Tschertok

“Det er motiverende for eleverne når voksne interesserer sig for deres input til undervisningen, men det er også en stor og uvant opgave for dem. I indlægget præsenterer vi Peers Netværkets erfaringer med at skabe gode rammer for elevinddragelse og lader dem øve sig på at reflektere over undervisningens form i stedet for dens indhold.”