Peers logo

Menu

Fruit City Webinar

– Elever skaber fremtidens bæredygtige boliger

26.10.2023

Hvad: Fruit City Webinar
Hvor: Online
Tidspunkt: 12:00

UK version below

Tidspunkt: kl. 12.00 – 14.45

Peers gentager forårets succes og inviterer dig og din klasse (elever på 6.–8. årgang) til at deltage i et webinar, hvor I skal skabe kreative løsninger på fremtidens bæredygtige boliger sammen med et ekspertteam og elever fra hele Norden.

Dine elever lærer om bæredygtighed, arbejdsmetoder fra arkitektfirmaer, at bygge prototyper af genbrugsmaterialer og først og fremmest får de mulighed for at arbejde sammen og være kreative med elever fra de andre nordiske lande.

Webinaret er udviklet sammen med arkitektfirmaet Vandkunsten.

Ressourcer

For lærereFor elever
Undervisningsmateriale før webinarMoodboard print til elevforberedelse
Undervisningsmateriale under webinaretCut-sheet print til moodboard
Inspirationsvideo med Arkitektfirmaet Vandkunsten
TAG Me-feedback-udskrift

UK version

Fruit City Webinar

– Students create sustainable housing of the future

26.10.2023

What: Fruit City Webinar
Where: Online
Time: 12:00 – 14:45 PM (CET)

Peers invites you and your class (students in grades 6–8) to participate in a webinar where you will create creative solutions for the sustainable housing of the future together with a team of experts and students from all over the Nordic region.

Your students will learn about sustainability, working methods from architectural firms, building prototypes from recycled materials and, above all, they will have the opportunity to work together and be creative with students from the other Nordic countries.

The webinar has been developed together with the architect firm Vandkunsten.

Ressources

For TeachersFor Students
Teaching materials before webinarMoodboard print out for student preparation
Teaching materials during the webinarCut-sheet print out for moodboard
Inspirational video with Architect firm Vandkunsten
TAG Me feed back print out